ทุนวิจัยและรางวัล

ทุนวิจัยและรางวัล รายละเอียด
ผู้ได้รับรางวัลต่างๆประจำปี 2553   Download
รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคเบาหวาน (Servier Award for Distinguished Clinical Research in Diabetology) อ่านเพิ่มเติม
รางวัลวิจัยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม