ติดต่อสมาคม

 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 


อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 10 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

เลขานุการสมาคมต่อมไร้ท่อ: -
Telephone : 02-716-6661-4 ต่อ1041
Fax : 02-716-6661-4 ต่อ1042
สายตรง : 02-716 6337
Fax : 02-716 6338
E-mail : Webmaster@Thaiendocrine.org