Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 2

Interhospital Endocrine Conference - ครั้งที่ 2

 

 

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2554

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

ณ โรงพยาบาลศิริราช
ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล