ตารางกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2556

 

แผนกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2556

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

 

 

งานประชุม

วันและเวลา

สถานที่

อัตราบู๊ธ (รวมVAT)

Interhospital Endocrine Conference 1

วันศุกร์ที่ 8 มี.ค.2556

รพ.ศิริราช

-

Interhospital Endocrine Conference 2

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2556

รพ.รามาธิบดี

-

Interhospital Endocrine Conference 3

วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.2556

รพ.เทพธารินทร์ร่วมกับสงขลา

-

Interhospital Endocrine Conference 4

วันศุกร์ที่ 13 ธ.ค.2556

รพ.ราชวิถี

-

งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 7

16 ก.ค.2556

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

-

งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28

17-19 ก.ค.2556

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

32,100

งาน Endocrine Weekend

17-18 ส.ค.2556

โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

42.800

งาน  Endo – Nephro  Meeting 2013

18 – 20 ต.ค.2556

โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา

42,800

งานการประชุมประจำปี2556

7-8 พ.ย.2556

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

32,100

Symposium ในงานประชุมประจำปี

 

 

40,000

การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
   -  จัดประชุม 1 วัน

   -  จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ

 

 

 

 

 40,000

 20,000

 

หมายเหตุ             -     งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่าง

                                       ตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)

  • ค่าลงทะเบียนงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28 จำนวน 3,000 บาท / คน