การฝึกอบรมระยะสั้น "12th CUEC Chulalongkorn Endocrine Conference" 14 - 15 พฤษภาคม 2559"

การฝึกอบรมระยะสั้น " 12th CUEC Chulalongkorn Endocrine Conference"

 
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น.
และวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น.
 
ณ ห้องประชุม อาคารแพทยพัฒน์ ห้อง 230/1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ