การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปบัติ ครั้งที่ 31

 

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปบัติ ครั้งที่ 31

วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559
 
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ
 
 
AttachmentSize
โปสเตอร์การอบรมวิชาการ.pdf2.57 MB
แผ่นพับการอบรมวิชาการ.pdf274.66 KB