ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุนเชิญชวนสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุนภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย 
 
ขอเชิญสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยกรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ e-mail : topf2002@gmail.com 
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.topf.or.th

Attachment Size
ใบสมัครสมาชิก.pdf 442.49 KB