งานประชุมวิชาการประจำปี 2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559


งานประชุมวิชาการประจำปี  2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

AttachmentSize
ใบลงทะเบียนงานประชุมประจำปี.doc86.5 KB
agenda.pdf1.39 MB