การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 (<font color="red">อัพเดด</font>)

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

 

AttachmentSize
Program งานอบรมฯ.pdf4.16 MB
ใบลงทะเบียนงานอบรมฯ.pdf4.31 MB
Program งาน basic.doc30.5 KB
ใบลงทะเบียน งาน Basic.doc32 KB