การประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย


ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรม ดุสิตธานี  กรุงเทพฯ ห้องนภาลัยบอลรูม

AttachmentSize
โปรแกรมงาน.pdf492.09 KB
ใบลงทะเบียน.pdf513.59 KB