ข่าวสารและกิจกรรม

ตารางกิจกรรมประจำปี

งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 14 ม.ค. 2565โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 224 มิ.ย. 2565โรงพยาบาลเทพธารินทร์และสงขลานครินทร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 39 ก.ย. 2565โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 416 ธ.ค. 2565โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
สอบอายุรศาสตร์20-21 มิ.ย. 2565โรงพยาบาลพระมงกุฏ
งาน Academic Endocrine Weekend 255420-21 ส.ค. 2565สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
งาน Fellow day18 พ.ค. 2565อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1618-19 ก.ค. 2565อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3720-22 ก.ค. 2565อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25653-4 พ.ย. 2565สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
หมายเหตุ
แจ้งให้ทราบภายหลัง
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 119 มี.ค. 64รพ.พระมงกุฏเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 211 มิ.ย. 64รพ.ราชวิถี+รพ.ธรรมศาสตร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 317 ก.ย. 64รพ.วชิรพยาบาล+เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 424 ธ.ค. 64รพ.ศิริราช
สอบอายุรศาสตร์28 - 29 มิ.ย. 64รพ.พระมงกุฏ
งาน Academic Endocrine Weekend21 - 22 ส.ค. 64โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
งาน Fellow day12 พ.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งาน Basic Endocrinology20 ก.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3621 - 23 ก.ค. 64อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานการประชุมประจำปี 25644 - 5 พ.ย. 64ยังไม่ระบุสถานที่
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 63รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63รพ.เทพธารินทร์+ม.สงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 63รพ.จุฬาลงกรณ์
งาน Fellow Research day29 เม.ย. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
สอบบอร์ดอายุรศาสตร์29 - 30 มิ.ย. 63รพ.พระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1421 - 22 ก.ค. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3522 - 24 ก.ค. 63อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งาน Endocrine Weekend 202022 - 23 ส.ค. 63ยังไม่ระบุ
งานการประชุมประจำปี 25635 - 6 พ.ย. 63โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 22 มี.ค.62รพ.จุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.62รพ.พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 27 ก.ย.62รพ.ราชวิถี+รพ.ธรรมศาสตร์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 20 ธ.ค.62รพ.วิชระ+ม.เชียงใหม่
งาน Fellow dayวันพุธที่ 8 พ.ค.62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
สอบบอร์ดอายุรศาสตร์8 – 9 ก.ค. 62รพ.พระมงกุฏเกล้า
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 136 ส.ค.62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 347 - 9 ส.ค. 62อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
งานการประชุมประจำปี 25627 - 8 พ.ย.62โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วม
จัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
- จัดประชุม 1 วัน
- จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2561รพ.วชิระ+ม.เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 2561รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3วันศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2561รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561รพ.เทพธารินทร์+สงขลา
งาน Academic Endocrine Weekend 256118-19 ส.ค 2561ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day16 พ.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1217 ก.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3318-20 ก.ค. 2561อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25611-2 พ.ย. 2561อนันตราสยาม กรุงเทพฯ
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
การขอชื่อสมาคมฯ และตราสมาคมฯ ร่วม
จัดกิจกรรมทางวิชาการของบริษัท
- จัดประชุม 1 วัน
- จัดประชุมเกิน 1 วัน คิดอัตราวันละ
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 124 มี.ค. 2560 รพ.เทพธารินทร์+สงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 214 ก.ค. 2560รพ.ราชวิถี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 329 ก.ย. 2560รพ.จุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 415 ธ.ค. 2560รพ.พระมงกุฎเกล้า
งาน Academic Endocrine Weekend 256019-20 ส.ค 2560ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day17 พ.ค. 2560อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 1118 ก.ค. 2560 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3219-21 ก.ค. 2560 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25602-3 พ.ย. 2560ยังไม่ระบุสถานที่
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 15 ก.พ. 2559รพ.พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 213 พ.ค. 2559รพ.วิชรพยาบาล+เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 35 ส.ค. 2559รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 428 ต.ค. 2559รพ.รามาธิบดี
งาน Academic Endocrine Weekend 255927-28 ส.ค. 2559ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day18 พ.ค. 2559อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 105 ก.ค. 2559อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 316-8 ก.ค. 2559อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25593-4 พ.ย. 2559ยังไม่ระบุสถานที่
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 113 มี.ค. 2558รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 219 มิ.ย. 2558รพ.เทพธารินทร์ร่วมสงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 34 ก.ย. 2558รพ.ราชวิถี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 427 พ.ย. 2558รพ.จุฬาลงกรณ์
งาน Academic Endocrine Weekend 255822-23 ส.ค. 2558ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day20 พ.ค. 2558อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology ครั้งที่ 914 ก.ค. 2558อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 3015-17 ก.ค. 2558อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25585-6 พ.ย. 2558ยังไม่ระบุสถานที่
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
+Symposium ในงาน Academic Endocrine Weekend
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 128 มี.ค. 2557รพ.จุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 218 พ.ค. 2557รพ.พระมงกุฎเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 35 ก.ย. 2557รพ.วชิรพยาบาล ร่วมกับ
รพ.เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 412 ธ.ค. 2557รพ.ศิริราช
งาน Endocrine Weekend 255723-24 ส.ค. 2557ยังไม่ระบุสถานที่
งาน Fellow day21 พ.ค. 2557อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Basic Endocrinology22 ก.ค. 2557อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 2923-25 ก.ค. 2557อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25573-4 พ.ย. 2554ยังไม่ระบุสถานที่
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
หมายเหตุ
- งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่างตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)
- ค่าลงทะเบียนงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29 จำนวน 3,000 บาท / คน
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 18 มี.ค. 2556รพ.ศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 217 พ.ค. 2556รพ.รามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 327 ก.ย. 2556รพ.เทพธารินทร์ร่วมกับสงขลา
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 413 ธ.ค. 2556รพ.ราชวิถี
งาน Basic Endocrinology16 ก.ค. 2556อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 2617-19 ก.ค.2556อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งาน Endocrine Weekend 255617-18 ส.ค. 2556โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี
งาน Endo – Nephro Meeting 201318 – 20 ต.ค. 2556โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา
งานการประชุมประจำปี 25563-4 พ.ย. 2554สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
หมายเหตุ
- งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่าง ตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)
- ค่าลงทะเบียนงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28 จำนวน 3,000 บาท / คน
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 12 มี.ค. 2555โรงพยาบาลราชวิถี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 21 มิ.ย. 2555โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 321 ก.ย. 2555โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 414 ธ.ค. 2555โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและเชียงใหม่
งาน Endocrine Weekend 255525 – 26 ส.ค. 2555สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
งาน Basic Endocrinology24 ก.ค. 2555อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 2725-27 ก.ค.2555อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 255515 – 16 พ.ย.2555สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
หมายเหตุ
- งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่าง ตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)
- ค่าลงทะเบียนของงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 27 จำนวน 3,000 บาท/คน
งานประชุมวันและเวลาสถานที่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 111 ก.พ. 2554โรงพยาบาลวชิระ+เชียงใหม่
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 220 พ.ค. 2554โรงพยาบาลศิริราช
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 319 ส.ค. 2554โรงพยาบาลรามาธิบดี
Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 411 พ.ย. 2554โรงพยาบาลเทพธารินทร์และสงขลานครินทร์
งาน Endocrine Weekend 25546-7 ส.ค. 2554สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
งาน Basic Endocrinology26ก.ค. 2554อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 2627-29 ก.ค. 2554อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
งานการประชุมประจำปี 25543-4 พ.ย. 2554สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
+Symposium ในงานประชุมประจำปี
หมายเหตุ
- งาน Interhospital Endocrine Conference สนับสนุนค่าสถานที่และอาหารว่าง ตามอัตราของสถาบันกำหนด (ติดต่อสมาคมฯ)
- ค่าลงทะเบียนของงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 26 จำนวน 3,000 บาท/คน