ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ