งาน Vitamin D Deficiency: A Guide for Thais วันที่ 22 ส.ค. 2555 ณ โรงแรม Pullman King Power

กำหนดการการประชุม

 Vitamin D Deficiency: A Guide for Thais

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 08.50-16.00 น.

ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรม pullman King Power กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

8.50-9.00 น.

 กล่าวเปิดการประชุม

 นายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

9.00 – 9.30 น.

 Vitamin D deficiency in Thais: how common and who are at risk?

 ศาสตราจารย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

9.30-10.00 น.

 A dermatologic perspective on vitamin D

 รองศาสตราจารย์ณัฏฐา รัชตะนาวิน

10.00-10.30

 Proper methods to assess vitamin D status

 ดร. ละออ ชัยลือกิจ

10.30-11.00

 Break

11.00-11.30

 Skeletal and non-skeletal effects of vitamin D deficiency: what is the evidence?

 อาจารย์ หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์

11.30-12.00

 Reconciling conflicting thresholds of vitamin D status

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา

12.00-13.00

 Lunch

13.00-13.30

 Do pregnant women need vitamin D supplementation?

 ศาสตราจารย์คลินิก ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

13.30-14.00

 Vitamin D deficiency in children and its consequences

 ศาสตราจารย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

14.00-16.00

 Guideline development session

 

ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/509

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ