งานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์

งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 7.00 – 15.30 น.

ณ โรงแรม เซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/561

ลิ้งเว็บไซต์สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย : http://www.diabassocthai.org

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ