งานประชุมประจำปี ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา

งานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/590

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ