งานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 17-21 ก.ย. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555
 
ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 

 

เว็บไซต์ : www.sirirajconference.com

ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/592

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ