ภาพบรรยากาศงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 27

ภาพบรรยากาศงานอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 27

 

 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
 
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.
 
 
ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/593/
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ