ภาพบรรยากาศงานประชุม Vitamin D Deficiency: A Guide for Thais

ภาพบรรยากาศงาน Vitamin D Deficiency: A Guide for Thais

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 08.50-16.00 น.

ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรม pullman King Power กรุงเทพฯ

 
 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ