งานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ระหว่า่งวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

งานประชุมวิชาการประจำปี 2555

ระหว่า่งวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555

ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ลิ้งข้อมูล : http://www.thaiendocrine.org/main_th/node/599

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ