สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์ การบรรยายที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์ การบรรยายที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

 
เนื่องด้วยภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เรียนเชิญ Professor Hironobu Sasano Department of Pathology,
Tohoku University School of Medicine Director, Department of
Pathology, Tohoku University Hospital มาบรรยายเกี่ยวกับ Topics of
Endocrinology ในหัวข้อ
 
Title 1:  Adrenocotical carcinoma update 2013.
Title 2:  Pathology update of endocrine hypertension.
 
 
ในวันที่ 21 มีนาคมที่จะถึงนี้ ช่วงเวลา 9.30-12.00 น. ที่ห้องบรรยาย 621
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
 
ดร.พญ.นิรมล ฉันท์พลากร
ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร 02-201-1437, 02-201-1432
หรือ drniramol_ch@yahoo.com

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ