ขอเชิญงานประชุม Practical Out-Patient Insulin Therapy 2013 (สำหรับแพทย์)

 

ขอเชิญงานประชุม
Practical Out-Patient Insulin Therapy 2013 (สำหรับแพทย์) 
ในวันพุธที่
22 พฤษภาคม 2556 เวลา 07.45 - 15.25 น. 
ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ