งานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28 วันที่ 17-19 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร

งานประชุมวิชาการอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28 
ระหว่างวันที่ 17 - 19
กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50
ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ