งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 วันที่ 18 – 21 มิ.ย. 56 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่52
ในหัวข้อ
" Healthcare Beyond Boundaries:Asean Intiative" 
ระหว่างวันที่ 18 -
21 มิถุนายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ