การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานฯ 2556 วันที่ 2 ส.ค. 56 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย 2556

วันศุกรที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556
ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 11
 
 
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ