ภาพบรรยากาศงานประชุมอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฎิบัติ ครั้งที่ 28


ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการอบรมต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 28 

ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ


 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ