ด่วน! ขยายกำหนดส่งบทความงาน AFES2013 เป็น 12 ก.ย 56 พร้อมลดค่าลงทะเบียน 50%

ด่วน! ขยายเวลากำหนดส่งบทความเข้าร่วมงาน AFES2013 เป็น 12 กันยายน 2556
พร้อมลดค่าลงทะเบียน 50%เมื่อบทความได้รับการตอบรับ
 
With regards to the upcoming 17th AFES Congress in conjunction with
the 22ndJakarta Diabetes Meeting (JDM) which will be held on November
13-16, 2013 at the Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, the Organizing
Committee of the 17th AFES Congress would like to kindly invite all
members of the Endocrine Society of Thailand to participate in this
congress by submitting their abstracts for posters/oral presentations.
 
The Organizing Committee has extended the deadline of Abstract
Submission and Early Bird Registration up to September 12, 2013 in
order to accommodate and present more time for prospective
participants to join this important Congress.
 
All abstracts must be submitted online at www.afes2013.org/abstract.
Emails and word processing files submitted outside the abstract
submission site will not be accepted. Please find the attached
Abstract Guidelines and Policies for your reference.
 
In return, the Committee will give a compliment for the accepted
abstract in form of 50% refund of the registration fee, which will
be given during the
re-registration process at the venue.
 
For more information and registration please visit our website
 
www.afes2013.org
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ