สมาคมฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม งาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2556

เรียน สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย   สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม งานประชุม Interhospital Endocrine Co […]