สมาคมต่อมไร้ท่อฯ จัดทำเสื้อโปโลสมาคมเป็นที่ระลึกแก่สมาชิก…

สมาคมต่อมไร้ท่อฯ จัดทำเสื้อโปโลสมาคมเป็นที่ระลึกแก่สมาชิก…
————————————————————————————


เรียน สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

     เนื่องจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ได้ดำเนินการจัดทำเสื้อโปโลสมาคมฯ
เพื่อแจกให้กับท่านสมาชิกสมาคมทุกท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ในโอกาสต่าง ๆ
ของสมาคมฯ 
     เพื่อความสะดวกในการจัดทำ Size เสื้อ ทางสมาคมฯ ขอสอบถามขนาด Size
เสื้อของท่านสมาชิกตามแบบฟอร์มที่แนบมา กรุณาส่งกลับสมาคมภายในวันที่ 18
ตุลาคม 2556 หากไม่มีการตอบกลับทางสมาคมขออนุญาตจัดเสื้อให้กับท่าน Size L
(ชาย/หญิง) 

หมายเหตุ   โปรดตอบกลับสมาคมฯ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556
ทาง e-mail: webmaster@thaiendocrine.org หรือ FAX หมายเลข 0-2716-6338
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณเดือน, คุณแต๊ก, คุณฝ้าย หมายเลข 0-2716-6337

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ