ภาพบรรยากาศงาน Update in Endocrinology – Nephrology Disorders วันที่ 18-20 ต.ค. 2556

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ Update in Endocrinology – Nephrology Disorders
 
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556
 
ณ โรงแรม The Zign พัทยา จ.ชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ