การเดินทางสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ในวันที่ 7-8 พ.ย. 2556

การเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่นำรถมาเอง
สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถทางห้างสรรพสินค้า และ ลานจอดรถทางโรงแรม
 
ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางโดยสารด้วย รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT)
ให้เดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งตัวห้างสรรพสินค้าจะมีบริการรถตู้โรงแรมรับตั้งแต่เวลา 07.00-08.30น.
รถตู้โรงแรมจะจอดรอรับอยู่ข้างตัวห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแถวคิวรถตู้สาธารณะ
 
ด้วยความเคารพ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ