ตัวอย่างแบบเสื้อเพื่อแจกให้กับสมาชิก

ตัวอย่างแบบเสื้อเพื่อแจกให้กับสมาชิก
 
ทางสมาคมต่อมไร้ท่อฯ
ได้จัดทำเสื้อเพื่อแจกให้กับสมาชิกผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2556
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หากสมาชิกท่านใดไม่ได้เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ/รับด้วยตนเอง
ที่สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย อ.เฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 10 เลขที่ 2
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
 
 
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ