ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พ.ย. 2556

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ 
โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ