ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Practical Outpatient Insulin Therapy (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) วันที 26 กพ. 2557

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Practical Outpatient Insulin Therapy (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
 
ในวันพุธที 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.45 – 15.25 น.
 
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ