ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมBasicEndocrinology Radiology and cytology for Endocrinologists ครั้งที่8 ในวันที่ 22 ก.ค. 2557และงานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29 ในวันที่ 23-25 ก.ค. 2557

 

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม

BasicEndocrinology Radiology and cytology for Endocrinologists ครั้งที่ 8

ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557

และงานประชุมวิชาการต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 29

ในวันที่ 23-25กรกฎาคม 2557 

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปีซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ