งานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 – 7 พ.ย. 2557

งานประชุมวิชาการประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 
ณ
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมประจำปี 2557.doc (86 KB)
Program annaul endo meeting ปี57.doc (93.5 KB)

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ