ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์โรคเบาหวาน “วันเบาหวานโลก” วันที่ 7-16 พ.ย 2557

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์โรคเบาหวาน 
เนื่องใน
“วันเบาหวานโลก" 
ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2557

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ