ภาพบรรยากาศ งานประชุมประจำปี 2557 ครั้งที่ 26 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ งานประชุมประจำปี 2557 ครั้งที่ 26
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย


ณ โรงแรม เว็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ