ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Academic Endocrine Weekend 2558

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Academic Endocrine 
Weekend 2558ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี 

 

(โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สมาคม)

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ