ขอความเห็นสมาชิก สตรท.เกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ควรรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

ขอความเห็นสมาชิก 
สตรท.เกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ควรรักษากับแพทย์เฉพาะทางต่อยอด

 

กรุณาส่งแบบสอบถามกลับสมาคมฯ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ