สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 Type 1 Diabetes Through the Life Span

 
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558
Type 1 Diabetes Through the Life Span
 
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558 
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเรดิสันบูล สุขุมวิท 27 กรุงเทพฯ

 

แผ่นพับ Download 16MB

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ