เบาหวานทำให้ตาบอดได้

เบาหวานทำให้ตาบอดได้

เบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญของการตาบอดในคนไทย เบาหวานทำให้ตาบอดได้อย่างไร จะดูแลรักษาดวงตาอย่างไรไม่ให้ตาบอดจากโรค­เบาหวาน 
 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ZuGdxZYx9-g&feature=yortu.be

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ