งานประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting 2015

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Annual meeting 
2015 จัดโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21 
สิงหาคม 2558
ณ.ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สมาคมต่อมไร้ท่อฯ e-mail: 
webmaster@thaiendocrine.org
โทร 02-7166337 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 30 ท่านแรก

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ