กิจกรรมการแสดงในงาน Cultural Night

พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ และแพทย์สมาชิกได้เป็นตัวแทนจากสมาคมฯ  
เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน Cultural Night 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ในงาน AFES 18th Congress 2015 - 10 to 13  December 2015, Kuala Lumpur, Malaysia‏


 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ