แจ้งข่าวสารจากสมาคมฯ

งาน Basic Endocrinology ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
และการอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 31
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 
เปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
Attachment Size
โปรแกรม Basic Endocrinology.doc 32 KB
ใบลงทะเบียน Basic Endocrinology.doc 32 KB
โปสเตอร์การอบรมวิชาการ.pdf 2.57 MB
แผ่นพับการอบรมวิชาการ.pdf 274.66 KB
ลิ้งข้อมูล งาน Basic Endocrinology (5 กรกฎาคม 2559)
ลิ้งข้อมูล การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 31 (6-8 กรกฎาคม 2559)
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ