งานประชุมวิชาการประจำปี 2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

งานประชุมวิชาการประจำปี  2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

ไฟล์แนบ

3

พ.ย.

ประชุมวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม