Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2560 (เฉลยเคส)

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  โรงพยาบาลเทพธารินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการงาน  Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2560
ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ
ห้องประชุมเทพธารินทร์ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 17 อาคาร Life Style โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ไฟล์แนบ

24

มี.ค.

ประชุมวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ Interhospital conference
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม