การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 (อัพเดด)

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560

ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

ไฟล์แนบ

19

ก.ค.

ประชุมวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม