โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน คือโรคที่มีความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ายภายในกระดูก

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ