หนังสือ แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

เบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ออกหนังสือ แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการโรคเบาหวาน การป้องกันและดูแลรักษา โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาในกรณี ถือศีลอด และการรักษาเบาหวานในผู้มีปัญหาไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

กำหนดขาย 15 พย. 2560

ราคาเล่มละ 100 บาท

ซื้อ 100 เล่ม แถมฟรี 20 เล่ม

หากสนใจสั่งซื้อ ติดต่อสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้ที่ อีเมล info@dmthai.org

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ