แนวทางการรักษา Cushing’s Syndrome

CS เป็นสภาวะที่มีคอร์ติซอลในเลือดสูง (pathological hypercortisolism) ทำให้เกิดความผิดปกติของรูปร่างหน้าตาเช่น หน้าบวม อ้วนลงพุง ติดเชื้อง่าย กระดูกผุ เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

การรักษา CS ควรรักษาที่ต้นเหตุ เพื่อทำให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลคงระดับปกติ 

อ่านการรักษา… Treatment of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

https://academic.oup.com/jcem/article-lookup/doi/10.1210/jc.2015-1818

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ